Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510FN Xóa xác minh google ok
quay tay đến đoạn add acc vô đưa cho khách nhập; khách kêu thôi anh nhập luôn di [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510FN Xóa xác minh google ok
quay tay đến đoạn add acc vô đưa cho khách nhập; khách kêu thôi anh nhập luôn di [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]