ae nào unclcock con này rồi hướng dẫn e chút đc ko .connày có unclcok bằng octopú dc ko ạ ,và root nữa ,ae giúpe vé thank all
ae nào unclcock con này rồi hướng dẫn e chút đc ko .connày có unclcok bằng octopú dc ko ạ ,và root nữa ,ae giúpe vé thank all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]