nhận máy treo logo em up rom lại khách yêu tv em đã việt hóa ok 70% nhưng chép file contacts vào là mật danh em chưa biết cách fix contacts nên nhờ mấy anh giúp em với ạ em cảm ơn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nhận máy treo logo em up rom lại khách yêu tv em đã việt hóa ok 70% nhưng chép file contacts vào là mật danh em chưa biết cách fix contacts nên nhờ mấy anh giúp em với ạ em cảm ơn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]