Như tiêu đề . đang cần rom việt hóa cây coolpad 8675-hd . hoặc bộ từ điển coolpad 4.4.2 này. AE ai có giúp dùm. thanks all
Như tiêu đề . đang cần rom việt hóa cây coolpad 8675-hd . hoặc bộ từ điển coolpad 4.4.2 này. AE ai có giúp dùm. thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]