Máy em mua ở fptshop thì có thuộc nhà mạng nào không, em định root máy nhưng nghe bảo là máy của nhà mạng sprint root sẽ bị lỗi gì đó, em là mem mới mong các bác tư vấn dùm em, đừng troll em nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]