File [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] chỉ up qua OTA mới có a/e nào VH lỗi lầm thì downgrade xuống sẽ ok nhé .
Link A/E down bằng VG nhé .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]