Mình nhận máy up rom, đang up dở thì tuột cáp giờ không nhận usb. Ae giúp m với, có cách nào flash bằng atf box ko ạ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]