Như tiêu đề e mới nhận cây này ko nhận sim,wifi có check *#06# thì imei 00000000, e chưa có box repair xin hỏi a e có tool nào fix được lỗi này ko? thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]