mình nhận cây ss A500h hay bị khởi động lại, đã chạy 2 bộ file tải trên sammobile về xong khởi đọng máy cứ báo lỗi khởi đọng lại và báo lỗi ứng dụng. Ae ai có giải pháp giúp mình với, chạy lại nhiều lần mà vẫn ko được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]