e reset j200gu bị dính mã goole em quay tay đủ cách vô căt đặt làm đủ cách vẫn không được...máy anh có cacgs nào xóa hỏi accgoole không chỉ em với...................em nghe nói phải chạy lại bằng ondin ròi dùng cáp otg fix...mà feli fix e không có huhuhu....nhờ máy anh hướng dẫn......................................:khoc:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]