Mình nhận 1 cây i8552 vô nước mất loa ngoài ..ae nào có sơ đồ câu giúp mình với ..


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]