- E nhận 1 con Nomi 3s của khách không nhận sim
- Lắp sim vào thì báo có nhận sim, nhưng khi vào nhập/xuất
danh bạ thì lại không có gì...
- Bệnh lạ quá, cao nhân nào đã gặp đi qua cho xin 1 cmt :(
- Help me, please !!! :006:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]