lâu nay không có gì chia sẻ anh em nay có kèo sơ sơ chia sẻ anh em. anh em nào biết đừng chém em nha. chủ yếu chia sẻ cho mấy anh em mới vào nghề thôi.
6218 hiện tai nghe chỉ cần câu bất kì điểm nào từ lẫy sắt chỗ màu vàng tới chân - của rung là ok.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]