như tiêu đề mình đang cần cái hình đường sạc của wiko sunset 2 tại vì máy bị chạm đường sạc nên ghim sạc đo áp không ra ,thay chân sạc cũng vậy ,anh em giúp mình cái hình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]