như tiêu đề mình nhận chạy em BML N9000 china . tool boot oke nhưng khi nạp flash thì báo như hình nhờ anh em giúp
Connected to Phone.
CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
Downloading Boot8 ...
EMMC Size: 0xE9000000
INT/EXT RAM Size: 0x0+0x0
Writing(Nand/eMMC)...
None Table


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]