nhận con philip s388 treo logo dòng này em chưa chạy bao giờ rơm và diriver e tải về đầy đủ nhưng chưa biết cài như thế nào bác nào có thời teamviewer xem giúp em với id.935 017 123 pass.p2sv56

Vi phạm nội quy 4r, tiêu đề bài post không rõ ràng, banned 7 ngày.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]