em nhận cây oppo r1011 lúc đầu treo logo em vào recovery wich chèn data bình thường rồi khởi động lại không lỗi lầm gì nhưng vẫn bị treo logo .sao đó em dùng Sp tool chạy nhưng báo lỗi giờ không vào được recovery nữa cứ báo recovery mode ruồi khởi động lấy liên tục lên logo oppo ruồi tắt ai có kinh nghiệm giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]