như tiêu đề nhận máy wing M50 treo logo flash rom toàn báo lỗi .nhờ anh em ai có file ok cho em xin với thank tất cả anh em

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]