như tiêu đề máy mới đầu treo logo mình úp rom hết xong khách sài 2 ngày lỡ tay xóa chplay lên mình chạy lại rom đó nhưng ứng dụng chplay không có,ae nào có rom cho mình xin với cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]