em nhận máy khách bị treo logo đã fomat mà k được anh em nào có cho em xin vơi ak em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]