Như tiêu đề, bác nào có main con này chụp cho e xin cái ảnh chi tiết khu vực PA với ạ . E xin cảm ơn nhiều ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]