Tình hình là e vặn lộn ốc máy bị khởi động lên táo rồi xanh màn hình, restore lỗi 9. E cạo chổ vặn lộn ốc ra thì cáp nguồn kim treo 0.1A. Ae nào từng trải có kinh nghiệm đóng góp ý kiến giúp mình với. Xui xẻo quá [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]