em có cây iphone 5 của khách nó cứ hiện như thế này mãi ko thôi.ấn vào ok hủy nó lại hiện lại.em đã jainbreak và thoát ẩn rồi nhưng nó vẫn hiện ae nào có giải phápnàogiúp em với.nó cứ hiện như thế này thì khách không dùng dc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]