Như tiêu đề đang gặp con Iphone 5s liệt vài hàng cảm ứng nhổ U15 ra thì thấy mất một chân bị mất trên bo main.. ACE ai có phần mền soi bản quyền thì dò hộ em cái đường đi chân này đi tới đâu thì chỉ giúp em cái em Câu một đường cho mãn nguyện ah.. thanhk all
hình em chân bị mất đây ah..( chữ nghĩa hơi xấu ae bỏ quá cho )..
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]