cần ae giúp con iphone 5 lỗi camera sau .tháo men ra thấy mất con ic camera 4 chân mất chân hết luôn .xin hỏi ae có giải pháp gì hay xin chân thành hậu tạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]