ip4s xem phim nghe nhạc , quay phim, tất cả bình thường. chuôn bình thường. âm bàn fim bình thường. chỉ khi gọi hay nhận cuộc gọi thì im re, bật loa ngoài cũng im. micro cũng không hoặc động. máy đã reset nhưng không khắc phục dc. đã thay main qua vỏ(mới) khác không khắc phục
ai gập qua xin chỉ giúp với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]