em có cây ip 5g tình trạng như tiêu đề kẹp dòng mở nguồn 3 giây kim dòng nhảy bình thường sau đó kim đứng ở 0.2A được 2s hay 3s thì màng hình nhòe, xọc, xanh...
trước khi bị máy dùng kiệt pin (vì cúp điện) sau khi có điện sạc qua đêm nhưng không lên % nào thay pin mới thì phát hiện bệnh như trên.
mong ae 4rom ai biết xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]