em đang nhận cây 5s máy zin chưa sửa chữa gì.khách đem vào nóibị rơi đất.bàn đầu em kiểm tra nghe gọi thì loa trong bị ẩn lúc thì hiện.còn loa ngoài thì gọi 900 thì nghe rè và méo tiếng.anh em nào đã làm qua xin chỉ dẫn cho em còn đg bất đầu từ đâu.e đã thay thử loa trong loa ngoài rồi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]