Tình hình là em nhận con iphone 4 mất chuông mở ra xem thấy con ic U5 bị mất chân c1 và a1 không biết câu vào đâu ae có gặp qua xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]