6plus rơi hỏng màn hình giờ ấn nguồn chậm vbatl

- - - Updated - - -

có ai không giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]