Các bác giúp em với khách mang đến nói cắm dây lai vào nghe nhạc nghe tẹt cái mất nguồn luôn, em thử thay pin cắm vào pc nhưng không động đậy gì, cắm dây bộ cấp nguồn rối bấm mở nguồn treo 0,6, iphone em chưa đập đầu con nào các bác giúp với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]