máy đang dùng bt.bị mật khẩu em RT lại đc khoảng 60% báo lỗi -1
máy thay màn + thay vỏ.
bác nào biết chỉ em vs
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]