Máy bị mất sóng mình restore lại thì bị treo itunes rồi bị lỗi 9 và lỗi 29 thay 2 con trở vượt được lỗi 9 và 29 rồi giờ chạy được 99% thì nó lại báo lỗi 48. Em chưa biết cách vuowtowj lỗi này. Cao thủ nào có cách vượt lỗi giúp em với ạ. thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]