xin giúp hôn nay em restore 2 cây iphone đều lỗi 14 mà không thể vượt qua
ai làm qua xin chỉ giúp em với ak thank cuu mọi người ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]