[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Chức năng chính của tool này:
- Xem thông tin máy: máy lắp ráp tại đâu, màu sắc của máy, dung lượng bộ nhớ
- Download iOS
- Kiểm tra icloud của máy

Download:

https://drive.google.com/file/d/0ByzuvoHLDDtaMkw2M0F0ZFh4dkE/view?usp=sharing
Pass: Itgarden


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]