như tiêu đề em nhận máy khách bao chơi điện tử xong hết pin nhưng khi em kẹp nguồn bấm nguồn đồng hồ treo ở 0,5a
huynh nào làm qua cho em chút kinh nghiệm iphone em còn kém mong mấy anh lớn giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]