em nhận cây máy tình trạng như trên không gắn sim sài bình thường gắn sim thì hỏi pass icloud máy chưa jaiibreak máy anh ai làm qua rồi giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]