như tiêu đề đã nói khách cầm vào treo . chạy lại phần mềm ok khi kích hoạt máy ko kích hoạt đc do mất wifi . anh em nào biết chỉ giúp hoặc làm giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]