X1-02 hao nguồn khi ở chế độ 2sim, 1 sim sử dụng bình thường,xin cao thủ chỉ giáo

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]