máy vô nước thường bị thế này.ace làm từng bước nhé,gỡ ic kiến nếu hết ta vẫn nghe dc tai nghe bình thường,nếu ko hết ta cách ly luôn chân tiếp xúc,khi cách ly thì ko thễ nghe tai nghe dc nhé.ace xem hình nhé,bài mang tính chất chia sẽ cho ace mới vô nghề,ace nào cao thũ quá đừng chém e tôi cái thân gầy này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]