quay tay 1 hồi ok , tại khách hỏi quá nên ko chụp đc hình ảnh ae thông cảm

quay tay 1 hồi ok , tại khách hỏi quá nên ko chụp đc hình ảnh ae thông cảm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]