Meizu M3 Note Nạp Tiếng Việt Google apps Thành Công
Meizu M3 Note xách tay nội đia china,không có sẵn Tiếng Việt và Goole app
Thêm Tiếng Việt và Google app trên nền Stock Flyme 5.1
Video...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Meizu M3 Note Nạp Tiếng Việt Google apps Thành Công
Meizu M3 Note xách tay nội đia china,không có sẵn Tiếng Việt và Goole app
Thêm Tiếng Việt và Google app trên nền Stock Flyme 5.1
Video...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]