e nhận con 4s mất sóng khi tắt màn hình ,mở lên 1 lúc lại có sóng đầy . Sạc pin sóng cũng không mất . bệnh lạ quá mong các bác giúp .thanks
e nhận con 4s mất sóng khi tắt màn hình ,mở lên 1 lúc lại có sóng đầy . Sạc pin sóng cũng không mất . bệnh lạ quá mong các bác giúp .thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]