Vấn đề là em có con ip box .Dùng để mở pass ip .Mà lỡ làm mất dây chạy box củng nó .Mọi người ai biết cách chế lại dây cáp của nó thì chỉ e với ạ .Em cảm ơn nhiều lắm
Vấn đề là em có con ip box .Dùng để mở pass ip .Mà lỡ làm mất dây chạy box củng nó .Mọi người ai biết cách chế lại dây cáp của nó thì chỉ e với ạ .Em cảm ơn nhiều lắm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]