Theo a e đã biết dòng s3 khi nâng lên 4.3-4.4 trở lên sẽ gặp tình trạng lỗi cuộc gọi và cách fix theo lệnh 319712358 thì hao pin hoặc ko bật được 3G và sử dụng một thời gian sẽ bị lại ,nay tôi xin chia sẽ bản rom fix cuộc gọi,Fix 3G mà vẫn không ảnh hưởng đến pin ,xóa full app hàn không cần thiết,Remove Knox
Rom có thể úp bất cứ các ver thấp hơn đều OK
Khi úp xong máy sẽ tự động wipe data & wipe cache đợi vài giây rồi hưởng thụ thành quả
1-ÚP ROM : E210K_QUOCQUIGSM_FIX_CUOC_GOI_4.4.4_OK.tar...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Theo a e đã biết dòng s3 khi nâng lên 4.3-4.4 trở lên sẽ gặp tình trạng lỗi cuộc gọi và cách fix theo lệnh 319712358 thì hao pin hoặc ko bật được 3G và sử dụng một thời gian sẽ bị lại ,nay tôi xin chia sẽ bản rom fix cuộc gọi,Fix 3G mà vẫn không ảnh hưởng đến pin ,xóa full app hàn không cần thiết,Remove Knox
Rom có thể úp bất cứ các ver thấp hơn đều OK
Khi úp xong máy sẽ tự động wipe data & wipe cache đợi vài giây rồi hưởng thụ thành quả
1-ÚP ROM : E210K_QUOCQUIGSM_FIX_CUOC_GOI_4.4.4_OK.tar...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]