Note 4 N916S Note 5 N920S Mã Sim Unlock OK

Tháo sim thì ko sao,nhưng lắp sim thì đòi code.Lây Z3X Unlock done,khỏi cần Root fix gì hết

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Note 4 N916S Note 5 N920S Mã Sim Unlock OK

Tháo sim thì ko sao,nhưng lắp sim thì đòi code.Lây Z3X Unlock done,khỏi cần Root fix gì hết

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]