em đang có con htc butterfly đã root rồi giờ em muốn dump file 512, 1g hoặc 2g để dành sau này cứu boot. anh nào biết cách dump giúp em phát. em thấy lệnh nó đánh mà ko hiểu gì mong các anh giúp em với.

em xin cảm ơn.
em đang có con htc butterfly đã root rồi giờ em muốn dump file 512, 1g hoặc 2g để dành sau này cứu boot. anh nào biết cách dump giúp em phát. em thấy lệnh nó đánh mà ko hiểu gì mong các anh giúp em với.

em xin cảm ơn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]