Tool hãng Repair LG mất boot khi cắm PC nhận driver QHSUSB_BULK hoặc Qualcomm QDLoader 9008 (COM XXX)

SmartBootDiagv1.3.1 - Phiên bản mới nhất Update ngày 06/11/2014
Danh sách model hiện tại tool hỗ trợ tính đến ngày 6/11/2014 - Sẽ FREE Update cho anh em khi có Version mới


 • LG-D855 (Quốc tế)
 • LG-D850 AT&T USA
 • LG-D851 T-Mobile - USA
 • LG-D857
 • LG-D858
 • LG-D859
 • LG-L24 AU KDDI - Japan
 • LG-LS990 Sprint - USA
 • LG-VS985 Verizon - USA
 • LG-US990
 • LG-AS990[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


SmartBootDiagv1.3.1 - Phiên bản mới nhất Update ngày 06/11/2014
Danh sách model hiện tại tool hỗ trợ tính đến ngày 6/11/2014 - Sẽ FREE Update cho anh em khi có Version mới
 • LG-D855 (Quốc tế)
 • LG-D850 AT&T USA
 • LG-D851 T-Mobile - USA
 • LG-D857
 • LG-D858
 • LG-D859
 • LG-L24 AU KDDI - Japan
 • LG-LS990 Sprint - USA
 • LG-VS985 Verizon - USA
 • LG-US990
 • LG-AS990


Trọn bộ bao gồm : Tool, Driver Qualcomm 32/64bit, Hướng dẫn sử dụng

Link Download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass Vietfones
Link NO PASS : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]