File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác...
File được edit lại có thể fix Google account ngọt ngào không mất imei [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File TEST OK dạng flashtools flash qua Miracle hoặc các tools crack khác

Link: Ngừng share
Pass: Like+cmt Pass Inbox cho thành viên trên 80 bài viết

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác...
File được edit lại có thể fix Google account ngọt ngào không mất imei [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File TEST OK dạng flashtools flash qua Miracle hoặc các tools crack khác

Link: Ngừng share
Pass: Like+cmt Pass Inbox cho thành viên trên 80 bài viết

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]