nhận máy tình trạng mã bao ve.sau khi handreset thì máy treo logo,e up rom zip thì lên nhưng mả tieng viêt.mới tập tành việt hóa nên chưa thạo,post nên đây nhờ ae rảnh làm giúp e với.e xin cảm ơn nhiều ạ.
oppo a51 ver 5.1.1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nhận máy tình trạng mã bao ve.sau khi handreset thì máy treo logo,e up rom zip thì lên nhưng mả tieng viêt.mới tập tành việt hóa nên chưa thạo,post nên đây nhờ ae rảnh làm giúp e với.e xin cảm ơn nhiều ạ.
oppo a51 ver 5.1.1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]